„Rodinné domky by zatím ještě měly být připojovány, pokud nemají vyloženě velké požadavky, samozřejmě ale do budoucna by to mohl být problém. V současné době se to týká větších odběrů, což je příkon 32 ampér a výše, staveb typu průmyslový podnik nebo penzion,“ uvedl starosta Králík Václav Kubín.

Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického situace začíná být již poměrně važná. „Po mém posledním jednání s ČEZem jsme se dohodli, že po vzoru Hlinecka a Poličska se budeme scházet jednou za tři měsíce, abychom mohli operativně řešit jakékoliv, byť dílčí komplikace a zabránili zpoždění jednotlivých fází projektu,“ řekl hejtman.

Ilustrační snímek
Omezit víceletá gymnázia by byla chyba, zní z kraje

Požadavky narostly

Zvýšení kapacity distribuční soustavy bude běh na dlouhou trať, jde o technicky i finančně náročný projekt. Problémy přišly s rozvojem turismu na Králicku a v okolí, kdy se začaly budovat lyžařské areály, hotely a penziony. „Rozvoj s sebou nese významný nárůst spotřeby elektrické energie i požadavky na nová připojení do energetické sítě. Při současném trendu růstu spotřeby jsme se dostali do bodu, kdy jsme nuceni dočasně a částečně omezit možnosti připojování nových odběratelů či navyšování příkonu. Omezení se týká oblasti zahrnující především obce a jejich části Králíky, Červená Voda, Dolní Morava, Prostřední a Horní Lipka, Heřmanice, Červený Potok, Dolní a Horní Orlice a Boříkovice,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Dodavatel energie má plán. „V horizontu několika let postupně dojde k výstavbě několika vedení vysokého napětí, která nově propojí Jablonné nad Orlicí – Čenkovice – Mlýnický Dvůr nebo Orličky – Suchý vrch – Boříkovice. Pro zajištění vyšší spolehlivosti dodávky v oblastech Dolní Morava, Lipka a Heřmanice je připravována výstavba vedení propojující tyto koncové části distribuční soustavy. Stejně tak se uvažuje o zdvojení vedení vysokého napětí Králíky – Dolní Morava,“ uvedla mluvčí ČEZu.

Ilustrační foto.
Kraj zvýšil dotace a vypsal soutěže

Cílovým řešením je přivést do Králík velmi vysoké napětí, vedení bude napájet novou transformovnu. „Jedná se o soubor staveb, které na sebe budou postupně navazovat v časovém horizontu od listopadu letošního roku až do roku 2026. Celkové náklady přesáhnou částku 500 milionů korun,“ dodala Lapáčková Beránková.

Stavby jsou v různé fázi rozpracovanosti. U některých se již připravuje projektová dokumentace a projednávají majetkoprávní vztahy, u jiných se zatím řeší technické zadání záměru.