Tvorba koalice proběhla hladce

Koalice byla nakonec vytvořena bez větších problémů, dohodla se na ní uskupení Naše město, Občané Králicka, Pravá pro Králíky a Volba pro město.
Post starostky obhájila Jana Ponocná, která měla, jak řekla bezprostředně po volbách, ze složení nového zastupitelstva dobrý pocit. „V tomto složení má velkou šanci se normálně dohodnout bez nějakých velkých výkyvů. Spokojena jsem i s naším výsledkem. Při jedenácti kandidátkách jsme ani nemohli očekávat, že zopakujeme to, co se nám povedlo v minulém volebním období," zhodnotila.  Místostarostou se stal lídr kandidátky Pravá pro Králíky Martin Hejkrlík a v opozici zůstaly strany Pro Králicko, Moravané, Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy.
V únoru letošního roku se zastupitelstvo zabývalo návrhem na odvolání starostky Jany Ponocné, s nímž přišel Roman Kosuk z ČSSD, který argumentoval střetem zájmů.

Návrh na odvolání starostky neprošel

astupiteli vadilo, že Jana Ponocná byla v minulosti daňovou poradkyní společnosti, která měla u města dluh na nájemném.
Zastupitelstvo jeho návrh smetlo ze stolu a starostku podpořilo. „Pan Kosuk si mne vybral jako nepřítele číslo jedna. Už v minulém volebním období dvakrát navrhoval mé odvolání," uvedla tehdy Jana Ponocná.

Důraz klademe na otevřenost radnice a zapojení občanů do života města

close Jana Ponocná zoom_in Jak ze svého pohledu hodnotíte uplynulý rok od komunálních voleb 2014?
Myslím, že po počátečním napětí se situace ve městě i zastupitelstvu stabilizovala a v současné době už správa města probíhá stejně jako v minulých volebních obdobích. Na věcech podstatných pro chod města a týkajících se nakládání s majetkem, které jsou zastupitelstvu předloženy ke schválení, se členové zastupitelstva většinově shodnou, což je pro občany dobré. Dobrá spolupráce je i v koalici, jejíž členové tvoří radu města.

Co se povedlo/nepovedlo?
V programovém prohlášení koalice byl kladen důraz především na otevřenost radnice a zapojení občanů do života města.
Nepodařilo se nám zatím splnit vše, ale v některých dílčích krocích jsme pokročili. Vedle březnového projednávání rozpočtu na rok 2015 pro větší počet zájemců ve velkém sále kulturního domu jsme na zářijovém jednání zastupitelstva zkušebně zahájili on-line vysílání přenosu z jednání, které se setkalo s velmi pozitivním ohlasem ze strany občanů.
Podařilo se nám zprovoznit další informační cesty směrem k občanům – facebookové stránky města a InfoSMS. Před spuštěním je zveřejnění rozklikávacího rozpočtu a transparentních účtů.
Chystáme se v tomto volebním období zaměřit více na údržbu stávajícího městského majetku, což jsme v letošním roce zahájili zateplením kulturního domu, úpravou zahrad mateřských škol a opravou několika komunikací.
Současně pracujeme na přípravě projektových dokumentací na některé potřebné investice, které bychom chtěli realizovat za pomoci dotací z EU. Nepodařilo se nám zatím zahájit práce na zpracování strategického plánu města s aktivním zapojením občanů, jsou však před námi ještě tři čtvrtiny volebního období a já věřím, že programové prohlášení naplníme.

I v Králíkách Deník žádal vyjádření opozice, lídr strany Pro Králicko Dušan Krabec však z časových důvodů svůj pohled na první rok od voleb 2014 nedodal.

Bude z budovy zrušeného „pasťáku" dům pro azylanty?

Loňský útok chovanců na vychovatele ve výchovném ústavu vyvolal velké vášně a odstartoval jeho cestu ke zrušení. To se po řadě kontrol a rozpoutané diskuzi, do které se zapojil i tehdejší ministr Marcel Chládek, stalo: na konci roku 2014 byl ústav zrušen. Budova ale stojí dál a občané se ptají, co s ní…
Otázka dalšího využití budovy zaměstnává zastupitele už od února. Mezi lidmi se objevil návrh na využití jako domov pro seniory, zastupitelé zase navrhovali například zdravotní středisko a stacionář pro seniory. Nevyužitá budova na ulici 5. května je ale v majetku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Město podle slov starostky usilovalo o její bezúplatný převod do svého vlastnictví, ale marně. Ministerstvo budovu nabídlo nejprve ostatním resortům a až poté by mohlo dojít k prodeji.
close Areál zrušeného výchovného ústavu v Králíkách. zoom_in
Podle posledních informací, které Jana Ponocná podala občanům také v městském zpravodaji, byl areál zařazen do databáze zhruba deseti objektů, které mohou být vhodné jako pobytová zařízení pro žadatele o azyl, pravděpodobně mladistvé nebo matky s dětmi. Možnosti samosprávy, jak ovlivnit rozhodnutí ministerstva, jsou v tomto případě minimální – takřka prakticky žádné.

LÁKAJÍ VOJENSTVÍM
Vojenské muzeum Králíky se může aktuálně pochlubit velmi cenným exponátem. Jde o stíhací letoun MIG – 21MF, který se po částečné rekonstrukci stane jednou z dominant Vojenského muzea Králíky. S Králíky je pevně spjat i fenomén Cihelna, která láká každý rok v srpnu tisíce návštěvníků na vojenské a historické ukázky.

INFORMUJÍ ONLINE
V Králíkách, jako jednom z prvních měst v okrese, realizovali online přenos ze zastupitelstva pomocí serveru youtube.com, dalším krokem je zpřístupnění informací formou info kanálu – sms zprávy občanům podávají aktuality z oblastí dopravní obslužnost, bezpečnost ve městě a jiných.

HROZBU ODVRÁTILI
Hrozilo mu sloučení se Žamberkem. Střední odborné učiliště opravárenské ale svou existenci obhájilo, dostalo od krajských radních důvěru a nabírá nový dech. Prázdninovou rekonstrukci sice zkomplikovalo poničení strojů po bouřce, pomocnou ruku při zajištění praxí podala soukromá firma.

DALI STOP HERNÁM
Vyhláška o zákazu výherních automatů v Králíkách byla přijata už před třemi lety, od 1. ledna letošního roku však vstoupila v platnost. Na květnovém zastupitelstvu bylo toto téma opět otevřeno, zastupitelé však nepodlehli tlaku provozovatelů heren, a vyhláška tedy platí dál.

Koho máme na radnici

Rozdělení „křesel" v králickém zastupitelstvu po posledních komunálních volbách:

Naše město, SNK 3 mandáty
Pro Králicko, SNK 3 mandáty
Občané Králicka, SNK 2 mandáty
Pravá pro Králíky, SNK 2 mandáty
Komunistická str. Čech a Moravy 2 mandáty
Moravané 1 mandát
Česká str. sociálně demokratická 1 mandát
Volba pro město, Nestraníci, NK 1 mandát

Rada města:
Jana Ponocná (Naše město, SNK) – starostka města
Martin Hejkrlík (Pravá pro Králíky, SNK) – místostarosta města
Miroslav Beran (Občané Králicka, SNK) – radní
Pavel Strnad (Naše město, SNK)) – radní
Ladislav Tóth (Volba pro město, Nestraníci, NK) – radní

Zastupitelstvo města:
Naše město, SNK: Jana Ponocná, Pavel Strnad, David Hrda
Pravá pro Králíky, SNK: Martin Hejkrlík, Karel Málek
Občané Králicka, SNK: Miroslav Beran, Jiří Švanda
Volba pro město, Nestraníci, NK: Ladislav Tóth
Pro Králicko, SNK: Dušan Krabec, Karel Hlava, Václav Kubín
Moravané: Ladislav Dostálek
Česká str. sociálně demokratická: Roman Kosuk
Komunistická str. Čech a Moravy: Antonín Vyšohlíd, Pavel Šiko

Kteří komunální politici dostali v posledních komunálních volbách nejvíc hlasů?
Dušan Krabec (561) – Pro Králicko, SNK, Jana Ponocná (401) – Naše město, SNK), Václav Kubín (386) – Pro Králicko, SNK, Antonín Vyšohlíd (380) – Komunistická str. Čech a Moravy, Martin Hejkrlík (356) – Pravá pro Králíky, SNK