Dohodli se na tom totiž s vedením svitavské radnice, Pardubickým krajem i šéfem svitavského učiliště Leošem Říhou. „Důležitým aspektem našeho rozhodování o lokalitě budoucího závodu bylo kromě aktivit města Svitavy především to, že škola nabízí obor plastikář, který je pro naši výrobu jedním ze stěžejních," zdůraznil jednatel lanškrounské společnosti INA Jan Goláň.

Velké možnosti

Vzájemná spolupráce nastaví model, který je běžný třeba v Německu. Ten je postavený na základech vzájemné symbiózy škol i podniků. Firmy si postupně vybírají své budoucí zaměstnance v řadách studentů, které postupně zapracovávají do výrobního procesu a po dokončení vzdělávání nastupují do závodu. I proto INA vypíše stipendijní systém motivující žáky k tomu, aby patřili ve svém oboru k nejlepším a dosahovali uspokojivých výsledků. INA potom bude poskytovat praxi žákům hned v pěti z šesti oborů, které svitavská škola vyučuje.

„Ve Svitavách vzniká partnerství, díky kterému budou mít absolventi učiliště vizi budoucího uplatnění v silné firmě. Potvrzuje se, že to jsou právě prvky duálního vzdělávání, které pomáhají naplnit naše střední odborné školy," nechal se slyšet Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. „Myslím, že nemůže existovat dobrá střední odborná škola bez zázemí dobré firmy," přidal se ředitel učiliště Leoš Říha. Podle vedoucího odboru školství a kultury Pardubického kraje Martina Kisse firmy v regionu volají po odborně vzdělaných lidech na všech úrovních. Proto také oceňuje přínos tohoto projektu, který se co nevidět rozjede. Chytí se i další školy?