Zacílena je na ty turisty, kteří chtějí prožít prohlídku tvrze jinak, než je obvyklé. „Průvodci v dobových uniformách přiblíží návštěvníkům život v podzemní pevnosti, přípravu na obranu vlasti, představí originální výstroj a výzbroj. Vtipnou a zábavnou formou se návštěvníci při prohlídce dozvědí více než obvykle, a to díky unikátní možnosti volně diskutovat s osádkou, průvodci tvrze," zvou na prohlídku provozovatelé muzea. Prostor bude i pro sdělování zajímavostí o tvrzi, opevnění nebo o naší armádě, na což není při běžných prohlídkách čas.  (red)