Osobnosti oceňují sedmnáct let

Součástí slavnostního zahájení festivalu bylo předávání Ceny Města Letohrad, která je neodmyslitelně spojena s letohradským hudebním festivalem. Poprvé se udílela před sedmnácti lety. Prestižní ocenění od té doby převzalo 37 letohradských občanů. „Velmi si cením vás, významných osobností, že se podílíte na rozvoji města Letohrad. Bez vás a vám podobně zapálených spoluobčanů by Letohrad nemohl stále tak vzkvétat," poděkoval starosta města Petr Fiala všem, kteří svým životním postojem, umem nebo mimořádným výkonem přispívají k sousedské sounáležitosti a zdravému patriotismu ve městě.

Peřinová, Buryška a Mikyska

Do galerie významných osobností města na návrh zastupitelstva města uvedl knihovnici Annu Peřinovou a dokumentaristy města Petra Buryšku a Jiřího Mikysku.
Dobrovolnou knihovnicí se Anna Peřinová, vyučená tkadlena, nestala náhodou. Navázala na práci svého tatínka, který půjčoval knihy s její starší sestrou. Přesto o sobě Anna Peřinová, rodačka z Rotneka, tvrdí, že nebyla nikdy velká čtenářka: „Když jsem ale viděla, jak se v sedmdesátých letech minulého století krásné knihy doslova válejí na půdě školy, zrodil se nápad na znovuotevření místní knihovny v hasičárně, kam jsem svazky knih přestěhovala se svojí kamarádkou." Díky Anně Peřinové se knihovna v Rotneku stala místem, kde si lze půjčit knihu, získat informace nebo si jen tak sousedsky popovídat. Protože technický pokrok se nevyhýbá ani knihovně, měla paní Peřinová dilema. Buď se naučí ovládat počítač, nebo po 47 letech skončí. Práci s počítačem se nechtěla učit, proto předala štafetu třetí generaci Peřinů, prasynovci a jeho matce.
Dalším držitelem pamětní medaile města se stal Petr Buryška, neúnavný organizátor dopravy, pořadatel mikulášské jízdy, ale také filmař. Za něho cenu města z rukou starosty Petra Fialy převzal jeho syn Tomáš. „Většina místních, ale i přespolních si mne bude pamatovat především z působení ve zdejší železniční stanici, kde jsem pracoval třicet čtyři let. Nejprve jako výpravčí a potom ve funkci inženýra železniční dopravy, de facto, dalo by se říci, jako technický náměstek. I když jsem již deset let mimo aktivní službu, stále jsem s nádražím v kontaktu, zde získávám informace a zajímavosti, které občas vyvažuji recipročně jako chodící kronika vzpomínkami z dob, kdy ještě dráha v Letohradu něco znamenala," vzkázal Petr Buryška z nemocničního lůžka, kde v den udílení cen pobýval. Společné hobby, filmování a cestování spojilo Petra Buryšku s fotografem a filmařem Jiřím Mikyskou. Tento držitel mnoha prestižních ocenění za fotografii s nástupem digitálních fotoaparátů definitivně vyměnil fotografii za film. S kolegou Buryškou do té doby natočil řadu dokumentů o městě i cestopisů ze zahraničních cest.
Prvními laureáty Ceny města Letohradu bylo partnerské město Hausen am Albis ve Švýcarsku a hasiči z SDH Letohrad, kteří pomáhali při povodních v roce 1997.
(mag)