Domov důchodců v Ústí nad Orlicí se věnuje svým obyvatelům, aby v žádném případě netrpěli nedostatkem kultury a setkávání se s rodinnými příslušníky při různých společenských akcích. V měsíci listopadu zde probíhala beseda o spolupráci s DD na Ukrajině, pro který se připravuje pomoc. Promítaly se fotografie, které byly pořízeny při návštěvě zástupců DD Ústí nad Orlicí na Ukrajině. Domov nezapomněl navštívit 4. prosince Mikuláš, čert a anděl. Pěvecký sbor složený z obyvatel domova se ujal zahájení programu. Všem byla rozdána nadílka. Do pekla si nakonec čert nikoho neodnesl, přestože jistému Péťovi to hrozilo.

V domově se vystřídaly i dětské pěvecké soubory. Mnoho obyvatel se často připojilo svým zpěvem, pokud se jednalo o národní nebo lidové písně. Těžko říci, co budou jednou zpívat při besídkách dnešní mladí. Do nového roku 2015 přejeme obyvatelům domova hodně zdraví a zážitky, které zpestří jejich zasloužený odpočinek. Zaměstnancům dík za přípravu těchto akcí.

Text a foto: Bohuše Hácová