V pátek se uskutečnil v kapli svatého Bartoloměje koncert s názvem Mystické housle, v sobotu proběhne navazující seminář na téma Léčivá hudba a síla meditace.
Speciální aktivizační centrum snoezelen žampašského domova je v našem regionu jedinečné nejen svým vybavením, ale také umístěním v podkrovních prostorách nad zámeckou kaplí. Je zde provozována také muzikoterapie. Centrum je určeno především pro uživatele služeb s těžkým stupněm mentálního postižení. „Účinek hudby na člověka je velmi všestranný, člověk vnitřně pociťuje a prožívá působení hudby. Muzikoterapie cíleně využívá hudby a hudebních prvků k dosažení nehudebních cílů. Těmi může být rozvoj vnímání, motoriky, komunikace, emocí atd. Hudba a její prvky slouží tedy jako cesta k naplnění potřeb konkrétního člověka, může to probíhat skrze společné hraní, manipulaci s nástroji, poslech hudby, zpívání, smyslové hry a další," přibližuje svou práci v domově speciální pedagožka muzikoterapeutického centra Tereza Kellerová.
Centrum muzikoterapie v Domově vzniklo z potřeb tamních obyvatel, neboť většinou přijímají hudbu a s ní spojené aktivity kladně. Vzrůstá i touha vyzkoušet si hrát na některé nástroje či zpívat. Centrum muzikoterapie by mělo naplnit tyto potřeby a dále s pomocí hudby rozvíjet nejen smyslové dovednosti.
Léčivé účinky hudby lze využít i jako doplňkovou terapii při vadách mluvy nebo sluchu, pro lidi s jakýmkoli mentálním či fyzickým handicapem, lidem po úrazu, traumatických zážitcích, poruchách učení, ale i pro lidi zdravé.
„Seminář rozšíří vědomosti a vlastní zkušenosti těm, kteří se o sílu působení hudby zajímají. Srdečně všechny zveme a těšíme se na setkání," uzavírá pozváním na sobotní seminář organizační manažerka Kristýna Hanzelková.