Festival se koná pod heslem „Oslaďte život někomu, kdo ho zase tak sladký nemá". Výtěžek dostane rodina dvojčat Petry a Renáty Štanclových: rodina o ně pečuje v Makově u Litomyšle. Dívky trpí kombinovaným postižením (mozkovou obrnou s přidruženým mentálním postižením, smyslovými vadami a epilepsií), navštěvují rehabilitační třídu Základní školy speciální v Litomyšli. Z výtěžku mají v úmyslu pořadatelé, mezi něž patří Karel Telecký s týmem a Vojtěch Sedláček z vysokomýtského M-klubu, zajistit pro dvojčata roční pobyt v denním stacionáři, jenž by jim poskytl možnost dále se rozvíjet a poznat zároveň jiné prostředí než dosud. „Pro obě dívky je potřeba získat přibližně sto tisíc korun, abychom umožnili jejich pobyt ve stacionáři," přibližuje záměr pořadatelského týmu Vojtěch Sedláček, vedoucí projektu. Již zaplněný kostel v Morašicích počátkem adventu a výtěžek ve výši 42 tisíce korun avizovaly, že existují lidé, kteří rozhodně chtějí přispět a podpořit velice užitečnou věc.
V uplynulých sedmi letech podpořil výtěžek z festivalu sedm handicapovaných dětí a vysokomýtské sdružení Berenika celkovou sumou pohybující se kolem 590 tisíc korun. Vloni zajistil výtěžek léčebné pobyty v lázních pro Erika Pecháčka trpícího dětskou mozkovou obrnou. Pořady 7. ročníku festivalu vidělo na 1300 diváků.
(jko)