Slavnostní zahájení sportovně-recesního klání je plánováno na 10.52 hodin, s vyhlášením výsledků se počítá po 17. hodině. Smíšená družstva opět prověří disciplíny s vtipnými názvy, například Rájová eqylibrystika aneb Nagano po dvaceti letech nebo Kunčický křapáč netradičně aneb i Babica by záviděl.