Aktivní maminky pracovaly v Brandýse pod hlavičkou Mamky s.r.o. od předloňského roku, pořádaly pro děti z města i okolí například oslavy dětského dne či pálení čarodějnic nebo burzy dětského oblečení. Akce byly jednorázové. „V Brandýse se opět začalo rodit více dětí a maminky musely za různými aktivitami jezdit do Ústí nad Orlicí nebo do Chocně. Proto jsme se rozhodly, že iniciujeme vznik centra i v Brandýse,“ vysvětluje Veronika Komárková.
Na provozu centra se podílí pětice maminek a jejich rodinní příslušníci. „Díky všem, že s námi celou dobu vydrželi a podpořili nás,“ usmívá se Komárková. Jako ve všech ostatních centrech v republice jde hlavně o setkávání maminek s dětmi. Je připraven pravidelný program, zatím třikrát v týdnu, který doplní přednášky z řady oblastí – psychologie, péče o dítě, zdraví, návrat do práce.

Také maminky z Hrošíku se na počátku potýkaly s nedostatkem peněz. Podaly žádost o jednorázovou dotaci na „rozjezd centra Hrošík“ na Pardubický kraj. „Dotaci dostaneme, zatím nevíme, v jaké výši, ale podstatné je, že zaručí další vybavení a zčásti pokryje provozní náklady,“ konstatuje Veronika Komárková. Počáteční vybavení pořídily ze sponzorských darů od podnikatelů působících v Brandýse a okolí. Rodinné centrum v těchto dnech podá žádost o další grant, opět na Pardubický kraj. „Otázka financí je vždy tíživá. Tento rok je otevřeno, ale co bude ten příští? Musíme doufat, že se opět najdou sponzoři, kteří podpoří naše úsilí, že žádosti o dotace budou úspěšné, maminky k nám budou rády chodit a předplatí si členství a že přispěje i brandýská radnice,“ doufají maminky z Hrošíku.

PETRA SOUKUPOVÁ