„Radnice chce požádat o zápis stavby na seznam kulturních památek," řekla starostka Jana Ponocná. „Hrobka není ve špatném stavu, ale údržbu a obnovu samozřejmě potřebuje," dodala.

Podnikatelé a politici

Empírová hrobka s volutovými hlavicemi a trojúhelníkovým tympanonem byla postavena v roce 1857 na původním hřbitově v Pivovarské ulici, roku 1905 byla přestěhována na dnešní místo na novém hřbitově. Pohřbeni jsou v ní Ferdinand Amand Philipp Christoph Rotter (1808 – 1867) a jeho syn Ferdinand Amand Rotter (1831 – 1907). Otec se ze zemědělce a obchodníka vypracoval na významného textilního podnikatele. V roce 1855 založil továrnu F. A. Rotter & Söhne na zpracování juty a lnu ve Vrchlabí. Zasloužil se o vznik bavlnářského průmyslu v domáckém tkalcovství na Králicku. Byl starostou Králík v letech 1844 až 1866, roku 1861 byl zvolen poslancem zemského sněmu.
Jeho syn pokračoval v rozvoji textilní firmy i v politice. Byl starostou města, prvním předsedou okresního zastupitelstva Soudního okresu Králíky, v letech 1883 až 1896 poslancem zemského sněmu. Stál u zrodu králické odborné školy pro opracování dřeva. V roce 1899 byl dekorován rytířským křížem Řádu Františka Josefa. Podle Lukáše Krále z Městského muzea v Králíkách byli potomci rodiny po roce 1945 kvůli svému původu odsunuti do Německa, kde stále žijí.
„Město požádalo o převod proto, že vstupní brána, centrální kříž, zmíněná hrobka a několik dalších hrobů tvoří dominantu zdejšího hřbitova. Hrobka má zachovanou původní architektonickou podobu a vnitřní dispozici s prostorem pro smuteční mši," uvedl Jan Divíšek z radnice v Králíkách. (čtk, re)