Sestavu vytvoří dvojice věží, které spojí lávka se zábradlím, tu ještě doplní schody, skluzavka, šplhací síť a kolmá šplhací stěna s horolezeckými chyty. Tato herní soustava se umístí namísto současného pískoviště, které se již označuje za nefunkční. To je blíže k prodejně Alejka. Jak osvětluje oficiální zpráva, stane se samozřejmostí bezpečnostní dopadová plocha pod instalovanou sestavou. Ve druhém pískovišti (ve směru do sídliště) dojde ke změně: vymění se v něm písek. Hodnota díla, a to spolu s úpravami pozemku, dosáhne přibližně částky 150 tisíc korun.

Součástí prostoru budou také dvě nové lavičky, na nichž budou zřejmě odpočívat ti dospělí, kteří přijdou s dítky do areálu. Jak se dále konstatuje v údajích z městského úřadu, je to prakticky první konkrétní čin související se zlepšováním zázemí pro malé obyvatele na sídlišti „U Dvora“. V budoucnu se předpokládá další rozšíření hřiště: jako součást projektu a zároveň žádosti města o přidělení státní dotace z ministerstva pro místní rozvoj v programu revitalizace panelových sídlišť pro příští rok.