Ve středu se staly nejožehavějším bodem veřejného projednávání modernizace železničního uzlu Česká Třebová, která by měla začít v roce 2020.

Českotřebovští téměř zaplnili sál Národního domu. Zástupci investora, kterým je Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), a projektanti se je snažili přesvědčit, že nenašli jinou cestu než postavit u kolejí zdi vysoké od tří do pěti metrů. Na vině jsou prý přísné hlukové limity. Místní pro to však neměli pochopení. „První vlak projel Českou Třebovou 20. srpna 1845 a že tu nejsou protihlukové stěny, dodnes nikomu nevadilo,“ podivil se Otakar Pucholt. Lidé v nich vidí hradby, které město rozdělí na dvě poloviny.

Zástupci SŽDC argumentovali striktními zákony, hlavně nařízením vlády o ochraně proti hluku a vibracím. „Zkoušíme, co je možné navrhnout, naším cílem není stavět pětimetrové stěny. Kdyby bylo možné dosáhnout limitu jinými prostředky, tak to určitě uděláme,“ uvedl specialista ze SŽDC na životní prostředí Milan Bussinow.

Projektanti vysvětlovali, proč nejsou možné další varianty, jako je výměna oken domů v okolí tratě, použití kolejových absorbérů nebo stavba nízké zdi. Tato opatření jsou podle nich nedostatečná pro splnění limitu, který je v případě České Třebové nastaven na 70 decibelů ve dne a 65 decibelů v noci. Od jednoho z diskutujících dokonce padl návrh koleje překlenout tunelem, ani ten ale podle inženýrů není technicky možný.

Diskuze o podobě stěn

Další diskuze se povede spíš o podobě protihlukových stěn. „Říkáte, že chcete chránit zevnějšek i nás, ale nás nechráníte, protože my se budeme dívat do betonových zdí,“ zlobil se muž, který žije u tratě v Tykačově ulici a poukazoval na to, že za pár let budou zdi posprejované a špinavé. „Za sebe říkám, že pro mě je tohle řešení nepřijatelné a budu se bránit všemi možnými prostředky,“ prohlásil.

Veřejné projednání zorganizovala českotřebovská radnice. Starosta Jaroslav Zedník se kvůli modernizaci uzlu vypravil za generálním ředitelem SŽDC. „Protože jsem cítil, že odpor je velký, poprosil jsem ho, zda by bylo možné do projekčního týmu firmy Sudop zahrnout i architekty. Aby nám tu nevznikla betonová ´hladová´ zeď, do které budou lidé koukat. Jak se tu postaví, už s tím nikdo nic neudělá,“ konstatoval. Zároveň vyzval občany, kteří mají k návrhu připomínky, aby je směřovali na radnici, která je bude koordinovat.

Podle hlavního inženýra stavby Karla Obziny je projekt v úvodní fázi, kdy se bude předkládat dokumentace k územnímu řízení s následným veřejným projednáním. „Uvažujeme, že bude probíhat ve druhé polovině letošního roku a budete účastníky,“ řekl Českotřebovským.

Že by z výkresů zmizely vysoké zdi, ale místním nikdo neslíbil. Několikrát padlo, že hlukové limity prolomí jen změna legislativy a občané by měli apelovat na své poslance či senátory.