Záchrana spočívá na dokončení přístupové cesty, to však bylo několikrát odloženo, proto nebylo možné zažádat o finanční grant Pardubický kraj nebo ministerstvo. „To se však po dokončení cesty změní. Už známe patřičné programy, v jejichž rámci se můžeme ucházet o podporu,“ říká předseda sdružení Michal Slánička. Rovněž město Brandýs nad Orlicí se rozhodlo finančně přispět.

Cílem sdružení je pokusit se letos či příští rok o zajištění ohrožených částí hradu, které hrozí zřícením, a jsou méně technicky náročné, ovšem o to naléhavější. Zbytky hradu jsou totiž z opuky, která silně zvětrává. Na veškeré práce dohlížejí památkáři i vlastník, tedy město Brandýs nad Orlicí. Obnova neobsahuje pouze manuální práci, úsilí je napřeno různými směry. „Financí, dobrovolníků a podpory není nikdy dost. Nemůžeme v zimě usnout, nic nedělat, aby zájem o hrad opadl. Velmi si ceníme toho, že jsme vzbudili povědomí i zájem o brandýskou zříceninu nejen mezi místními, ale především za hranicemi města. Podporují nás občané – morálně nebo se nabízejí jako dobrovolníci, podpořili nás i lidé z univerzitní půdy,“ vysvětluje Slánička, co považují za jednu ze zásadních věcí.

V letošním roce plánují dokončit přístupovou cestu, bez ní by totiž nebylo možné pro záchranu hradu nic udělat. Nadále budou pokračovat brigády na hradě – vytvoří se jakési zázemí pro stavební práce. Začnou rovněž konkrétní práce na záchraně ohrožených částí. Bude-li mít sdružení peníze, může si dovolit rozjet více fází záchrany najednou. „Nehovoříme jen o záchraně zdiva, ale například o vědeckém přínosu - archeologické výzkumy zde nikdy nebyly provedeny, stavební vývoj hradu je velkou záhadou,“ konstatuje předseda sdružení. Bude-li dostatek dárců a sponzorů, půjdou výzkumy i záchrana rychleji, bude-li peněz méně, budou jednotlivé kroky v delším časovém horizontu. „Je však možné, že v té druhé variantě se některé původní části záchrany již nedočkají, takže budou muset být nahrazeny kopiemi,“ upozorňuje Michal Slánička.

Práce na hradní zřícenině nikdy nekončí. „Po celých 20 let, na něž jsme si hrad vypůjčili, budeme mít neustále co dělat,“ je přesvědčen Slánička. Členům sdružení jde především o záchranu hradu jako kulturní památky.

Petra Soukupová