Rok po vydrolení a pádu části zdiva u severního paláce začnou na státním hradu Litice záchranné práce a archeologický výzkum. Čeká se jen na vhodné počasí. Jakmile bude hrad zabezpečen a návštěvníkům nebude hrozit nebezpečí, brány Litic se otevřou. Kastelán Dalibor Urban věří, že by to mohlo být v průběhu května.

Loni byl hrad kvůli havarijnímu stavu uzavřen, letos měla sezona začít 30. dubna, ale tento týden Národní památkový ústav rozhodl o odložení termínu.
„Mělo by se začít odstraňováním havarijní části stěny. Postavíme lešení a sejmeme lícové zdivo, které hrozí zřícením. Areál bude oplocen a nad přístupovou cestou budou umístěny záchytné sítě, aby zabránily případnému pádu kamenů v průběhu stavby," naznačuje postup Dalibor Urban a dodává: „Potom už by sezona měla proběhnout normálně, ovšem bez kulturních akcí, protože z nádvoří bude staveniště."

Bortící se lícové zdivo není jediným problémem hradu. Loňské průzkumy ukázaly také na „hubenou maltu", ze které uvnitř zdiva zbyl jen písek. Malta mohla být ošizena už ve středověku. „Ošizená malta nemusela být jen důsledkem práce stavitelů," prozrazuje kastelán, co mu naznačily průzkumy: „Faktory mohly být spojené, malta mohla být ošizená už ve středověku, ale budova byla také několik století bez střechy, což jí samozřejmě taky nepřidalo. Docházelo k vymývání malty, až zbyl jen písek a kamení." Jak dodává, i tento problém má řešení. Stěnu zpevní mikrokotvy a injektáže, které by měly nahradit původní pojivo. Na Liticích je to nová technologie, dosud se pracovalo metodou dozdívání.