Zkušenosti z terénu hodinového ajťáka ukazují, že starší lidé hojně využívají, nebo alespoň mají snahu využívat, nové technologie a služby pro různé účely. Velmi často se v daném využití odráží profese, kterou vykonávali, anebo aktuální koníčky. Hodinový ajťák pomáhá nejenom se správným nastavením počítače, tabletu nebo telefonu, ale právě i se službami, které starším lidem pomohou dělat to, co je baví. Například jsme pomáhali rozběhnout šachové velmistryni online šachy a mp3 přehrávač muziky, dramaturgyni jsme pomohli s instalací office, protože píše převážně scénáře. Komparzistce jsme nastavili notebook, wifi připojení, pomohli se založením emailu, instalací office a internetového prohlížeče. Notebook využívá pro komunikaci s agenturami a vyhledávání dalších nabídek komparzů.

Pomoc na dálku

Většina našich klientů má základní znalosti, jak pracovat s počítačem, tabletem nebo chytrým telefonem, a potřebuje jen poradit, jak je ještě lépe pro sebe využívat. Při první návštěvě hodinového ajťáka můžeme starším lidem nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup. Pomůžeme jim tak příště ihned, když bude třeba, a to na dálku.
Setkáváme se ale i se staršími lidmi, kteří dostali počítač, tablet nebo telefon darem, a nemají žádné znalosti a dovednosti. S těmi začínáme, jak se říká, od nuly. Ke všem přistupujeme individuálně a trpělivě vysvětlujeme, co a jak udělat. S každým na začátku konzultujeme, jaké technologie a služby by jim pomohly zlepšit a zjednodušit život. Služby hodinového ajťáka a vzdálené pomoci využívají mimo jiné lidé, kteří se nemají s kým poradit, ale chtějí se vzdělávat, být v kontaktu s lidmi a být stále aktivní.

Podpora seniorů

Spolek Moudrá Sovička z.s. má za cíl snížení pocitu osamocení starších lidí a zlepšení mezigeneračního spojení. Podporujeme seniory v aktivním využívání informačních technologií, které jim zjednoduší a zlepší život. Projekty spolku jsou realizovány v duchu „pro seniory se seniory", takže zapojit se mohou mladší i starší zájemci. Moudrá Sovička nabízí službu technické linky pro seniory se vzdálenou pomocí při řešení potíží s počítačem, tabletem či chytrým telefonem, službu hodinového ajťáka, který seniorovi přijede pomoci domů poprvé spustit tablet, počítač nebo chytrý telefon. Služby spolku je možné využít po domluvě po celé ČR.
Navštívit nás můžete v prostorách v Praze, Pardubicích a v Žichlínku, kde pořádáme pravidelné informační hodiny, na kterých probíráme různé dotazy a problémy dle potřeb seniorů, a také kurzy a školení seniorů Jak na tablet, chytrý telefon, internet nebo e-mail. Na těchto místech je možné si vyzkoušet nebo zapůjčit tablet. Služby jsou zpoplatněny od 50 Kč výše, a to formou dobrovolného daru spolku na transparentní účet v České spořitelně.
Více informací naleznete na našich stránkách www.moudrasovicka.cz nebo nás kontaktujte emailem na info@moudrasovicka.cz, telefon 777 611 790.