Už od 18. března začne ČEZ pracovat na uložení vrchního elektrického vedení do chodníků a komunikací, samotné investiční akce ve všech třech ulicích proběhnou od 1. dubna do 30. června.

„Jedná se o rekonstrukci chodníků po obou stranách komunikace Hluboká a nahrazení jejich současného asfaltového povrchu žulovou mozaikou. Nové veřejné osvětlení ve zmíněných ulicích nahradí stávající,“ informovala na webu města vedoucí odboru regionálního rozvoje a územního plánování Lenka Fránková.

Stavba bude probíhat při celkové uzavírce Hluboké ulice s tím, že bude zachován bezpečný přístup chodcům, obyvatelům domů, majitelům a zákazníkům provozoven.