Radnice spojila síly s asociací WIACA. „Recyklace plechovek se oproti ostatním typům obalů, jako je papír, plast nebo sklo, pyšní takzvanou bezztrátovostí. Plechovky je totiž možné recyklovat jedna ku jedné,“ uvedl místostarosta Martin Hatka.

"Od momentu, co prázdnou plechovku vytřídíte, to trvá přibližně osm týdnů, než je tu z ní nová plechovka v obchodě. Tento proces recyklace lze navíc opakovat prakticky donekonečna," vysvětlil.

Recyklační zařízení zatím v Česku chybí, společnost tak plechovky vozí do zahraničí. Cílem projektu je osvěta nejen mezi dětmi, ale i dospělými.

"Hlavním posláním akce je odstartování veřejné debaty o recyklaci plechovek a celospolečenská změna v chování. Přínosem pro města je faktické snížení množství směsného odpadu a tím snížení nákladů na jeho skládkování," uvedl místostarosta a doplnil, že po získání kladných zkušeností s odděleným sběrem plechovek bude možné jejich třídění zavést v širším měřítku a zabývat se finanční motivací.

(tz, zr)