Udržet pořádek ve vyloučených lokalitách může být občas problém. Ve Vysokém Mýtě ho už řadu let pomáhají strážníkům hlídat asistenti prevence kriminality. Ti jsou ale dva na celé město, do dvou lokalit tak radnice „nasadí“ domovníka - preventistu.

Náklady hradí dotace

Město bylo totiž zařazeno do celostátního pilotního projektu zvaného Domovník - preventista. Působit bude v městských bytových domech ve vyloučených lokalitách ulic Husova a Čapkovská. Bude dohlížet na pořádek a provádět údržbu společných prostor. „Očekáváme, že bude preventivně působit na obyvatele domů, aby třídili komunální odpad, byli ohleduplní k majetku města a dodržovali pravidla občanského soužití,“ konstatoval starosta František Jiraský. Domovník dostal smlouvu na dva roky, přičemž mzdu, vybavení i školení hradí ministerstvo vnitra z Operačního programu Zaměstnanost.

Činnost domovníků si radnice vyzkoušela už v druhé polovině loňského roku, kdy město dostalo neinvestiční dotaci z ministerstva vnitra. Radnice půlroční činnost dvou domovníků stála 12 tisíc korun, zbylých 97 tisíc korun pak uhradila dotace.

Projekt ministerstva běží od roku 2013, kdy jej vyzkoušeli například v Břeclavi, Rotavě či Frýdku-Místku. Od roku 2015 pak v Brně běží takzvaná Domovnická akademie. Organizuje ji tamní Střední škola polytechnická, akademie má za sebou tři roky a studijním programem Domovnické preventivní minimum prošlo několik desítek „studentů“.

Číslo dne: 636
Mýtští strážníci v roce 2017 řešili 636 událostí, nejčastěji v oblasti veřejného pořádku. Nárůst zaznamenali v oblasti lidí bez domova, kteří se zejména v létě zdržovali v centru města. Ti pak ruku v ruce s alkoholem zaměstnávali i rychlou záchrannou službu. Dalších 1022 přestupků řešili strážníci v dopravě, nejčastěji za parkování - nezaplacení parkovného či porušení zákazu stání či zastavení. 128krát pak změřili překročení rychlosti v obci.