Jak však vypadala jeho cesta? A jakých měřítek se stále tak pevně držel? Obsah životopisu sděluje: „Životní příběh Franka Sinatry se čte jako scénář pro jímavý hollywoodský film. Avšak v jeho životě byly také stinné stránky: čtyři manželství, nesčetné aféry a skandály.“
„Dělej, co se ti líbí,“ mohli bychom nadepsat jako motto Sinatrova života. Ale trvalé štěstí a klid mu to zřejmě nepřineslo. A kromě toho: Ten, kdo činí sebe samého a svou zábavu měřítkem života, může sice mít život plný událostí, ale je to skutečně naplněný život? Sinatra šel svou cestou.
Vlastní cesty, po nichž jde člověk, bez těch nejzákladnějších etických norem nevedou ke skutečnému štěstí. Nejen Sinatra, ale všichni bloudíme.
Snažme se tedy hledat tu správnou cestu, která bude bez zbytečných klopýtání.
.
ERWIN KUKUCZKA