„Zneužívání k jednostranné propagaci místního 'náčelníka' občas dosahuje absurdní podoby. Spojení s radnicí vyvolává vysoký pocit důvěryhodnosti. Díky dotaci z veřejných prostředků a exkluzivitě informací z radnice obvykle pracují absolutně bez konkurence,“ tvrdí autoři tři roky staré analýzy radničních periodik Martin Kameník a Oldřich Kužílek.
Radnice vynakládají na vydávání a distribuci zpravodajů nemalé peníze. Ve městech na Orlickoústecku se ekonomické náklady přepočtené na obyvatele pohybují kolem 50 korun.

Českotřebovské noviny spolykají ročně něco přes milion. Přepočteno na jednoho obyvatele dosahují náklady 68 korun. Naproti tomu ve Vysokém Mýtě stojí obyvatele vydávání radničního zpravodaje necelou polovinu (31 korun, ročně 382 tisíc). V Králíkách dokonce ještě méně (17 korun, ročně 72 tisíc). Výše nákladů se zpravidla odvíjí podle počtu domácností. Rovněž z toho pohledu vychází Českotřebovské noviny jako nejdražší (7200 ks, 147 korun). Přes stokorunu se šplhají rovněž náklady na vydávání lanškrounských městských novin (ročně 500 tisíc, náklad 4900 ks).

O tom, jaké texty se v radničních zpravodajích objeví, rozhodují redakční rady. Podle autorů analýzy radničních periodik jsou většinou složeny ze zastupitelů nebo představitelů úřadu samosprávy (starosty, radních) nebo zaměstnanců.

„V průměru třetina členů redakčních rad je v trvalém střetu zájmů, jelikož členstvím v radě mohou ovlivňovat obsah periodika, které referuje o činnosti úřadu. To může mít negativní vliv na cenzurní praktiky a omezování plurality názorů v obsahu zpravodajů,“ upozorňují autoři studie.

V Králíkách jsou v tříčlenné redakční radě zpravodaje dva zaměstnanci městského úřadu. Tajemník a radní sedí v redakční radě rovněž v Jablonném. Redakční radu Českotřebovských novin tvoří zástupci stran a sdružení zastoupených v zastupitelstvu, ředitelka městské knihovny, a tajemnice.

Náplň lanškrounských městských novin řídí pětičlenný mediální výbor zastupitelstva. Na ustavujícím zasedání po letošních komunálních volbách kvůli jeho obsazení vznikla mezi koalicí a opozicí rozepře. Lídr Demokratického fóra Jindřich Marek přímo na zasedání nevyloučil, že opozice na členství rezignuje. Podle radnice má ale opozice v mediálním výboru většinu.

V Ústí redakční radu zpravodaje nemají. Vydávání zajišťuje jedna redaktorka. „V souladu s tiskovým zákonem poskytujeme prostor pouze pro příspěvky zastupitelů města. Délka příspěvku je omezena na 1500 znaků,“ upřesnila vedoucí oddělení cestovního ruchu Zdenka Kroulíková.

Stejný rozsah musí dodržet i přispěvatelé Českotřebovských novin. „Redakční rada v minulosti odmítla otištění příspěvků, které byly příliš dlouhé nebo se jednalo o osobní spor,“ vysvětluje členka redakční rady Hana Sychrová. Pravidla pro příspěvky zastupitelů se řídí Dohodou politických subjektů. „Podle ní mají členové zastupitelstva možnost publikovat své názory a sdělení,“ dodává Hana Sychrová.