Obsluha jindy poloprázdné nádražní restaurace zažila v sobotu perné odpoledne. Čím to? Přesně rok po návštěvě dnes už bývalého ministra dopravy Petra Bendla se zde opět sešli odpůrci demolice historické výpravní budovy z roku 1874. Sdružení Nádraží nedáme! už předem avizovalo, že sobotní setkání přinese průlom v patové situaci.

Že sdružení, které podpisy pod peticí podpořilo k dnešnímu dni téměř sedmnáct tisíc lidí, poslední půlrok nezahálelo, sdělil hned na začátku schůze jeho předseda Martin Kadrman. Připomněl skutečnost, že nádraží dosud nebylo prohlášeno kulturní památkou vinou řady procesních chyb a opakovaného odvolávání Českých drah proti rozhodnutí ministerstva. Neopomněl ani neúspěšná a podle jeho slov zbytečně vyhrocená jednání na ústecké radnici. „Loni v listopadu navíc zastupitelstvo přijalo usnesení v tom smyslu, že město Ústí nad Orlicí podporuje původní variantu včetně demolice budovy, čímž odkrylo své záměry a nám zkomplikovalo jednání,“ pronesl v prostorách nádražní restaurace předseda. V hlavní roli byl ale během sobotní schůze jiný muž, a sice náměstek Správy železniční dopravní cesty Pavel Mathé.

Náměstek SŽDC, tedy investora modernizace koridoru, Pavel Mathé z kraje února pouze připustil, že řešení je na spadnutí, ale jeho konkrétní podobu uvést nechtěl. Na sobotním setkání už vyložil karty na stůl. „Mohu oznámit, že ministerstvo dopravy již vydalo souhlas se změnou projektu stavby se zachováním budovy,“ uvedl hned v úvodu svého projevu a dočkal se okamžitě bouřlivého potlesku. „V současné době probíhá zahájení výběrového řízení na zhotovitele změny projektu stavby. Předpokládáme, že koncem léta bude změna zpracována, tak aby se příští rok mohla stavba zahájit,“ rozvedl dále plány SŽDC Pavel Mathé a připomněl, že pro modernizaci koridoru jsou nutné evropské peníze. Za současné hospodářské krize by v opačném případě nebyly na akci prostředky.

Po zdlouhavých vyjednáváních tedy došlo k důležitému obratu, s takřka sto čtyřicet let starou budovou se počítá i při modernizaci úseku, nová se naopak stavět nebude. K nádraží vznikne podchod pro cestující, dojde ke zrušení problémového přejezdu a počítá se rovněž s vybudováním estakády do Kerhartic. Zbývá tedy dořešit, kdo se postará o opravu zchátralého objektu. „Zahajujeme jednání s Českými drahami jako vlastníkem objektu, aby měly nadále v této budově zájem provozovat služby pro cestující,“ uvedl v závěru svého vystoupení Pavel Mathé. „Chápu to tak, že SŽDC chce šetřit a nestavět novou budovu. V tom vidím záruku,“ řekl Deníku předseda expertní komise sdružení Nádraží nedáme!, kterým je architekt a proděkan liberecké univerzity Jiří Suchomel.

Co řekli v sobotu 20. února na vlakovém nádraží v Ústí nad Orlicí…


Jiří Suchomel, architekt a profesor univerzity v Liberci: „Já jsem o něco větší optimista zcela jistě. Vidím zřetelné posuny ze strany uvažování ministrstva a Správy železniční dopravní cesty.A to jsou v celé věci docela rozhodující hráči. Že nevidíme podobný posun v uvažování Českých drah, to mne mrzí.“

Pavel Kovář, biolog a profesor Karlovy univerzity: „Pokud máme věřit tomu, co zde zaznělo ze strany SŽDC, tak je to významný krok směrem dál. Samozřejmě ale dochází k odložení celkové rekonstrukce a další proces hledání, SŽDC se musí jménem státu chovat efektivně. Na druhé straně tím, že zůstane dům stát, je povinnost jej využit co nejlépe pro cestující.“

Pavel Mathé – náměstek SŽDC: „Před čtrnácti dny byl vydán souhlas ministerstva dopravy se změnou projektu stavby, SŽDC jako státní organizace je povinna jeho názor respektovat. Domnívám se, že stanovisko ministerstva dopravy bylo vydáno nezávisle na dalších správních řízeních ministerstva kultury. Myslím, že se udělal první velký krok, dům se nebude demolovat kvůli vedení koridoru. Naopak nová podoba koridoru počítá s jeho zachování.“

Olga Sommerová, dokumentaristka: „Optimistkou musím být. Je to skvělé, ale pořád mám pocit, že jsme na půl cesty, i když pan náměstek Mathé říká, že je to velký krok. Na půl cesty znamená, že není pořád jasné, kdo bude budovu rekonstruovat, když České dráhy nechtějí. Čekáme stále, až ministerstvo prohlásí budovu pamaátkou. Táhne se to mimo jiné kvůli procesním chybám, to je něco neuvěřitelného.“

Martin Kadrman, předseda sdružení Nádraží nedáme!: „V září jsme si uvědomili místní poměry. Panem starostou jsem byl společně s panem profesorem Suchomelem pozván k jednání u kulatého stolu. Přítomen byl i pan Mathé. Jednání se neneslo zrovna v přátelském duchu. Pan náměstek Mathé, a za to bych mu chtěl velmi poděkovat, se snažil celou situaci uvést na pravou míru. Z pozice radnice docházelo k tomu, že se snažila navést dojem, aby současný stav celé kauzy, kdy se nezačalo s modernizací tratě, byl vinou našeho sdružení. Pan náměstek pravdivě popsal situaci, ke zdržení docházelo kvůli tomu, že ministerstvo dopravy nedalo pokyn k zahájení prací. A to proto, že není jasné, v jakém stavu je kauza související s prohlášením budovy za kulturní památku.
I přestože došlo k vysvětlení na radnici, později se dostalo do místních médií, že občanské sdružení, zastoupené panem Kadrmanem a paní Sommerovou, zdržuje stavbu. Dokonce naše občanské sdružení mělo způsobit prohloubení hospodářské krize v Ústí nad Orlicí.“

JAN POKORNÝ