V rámci pracovních cest po Pardubickém kraji navštívil hejtman Ivo Toman město Ústí nad Orlicí. Velká část programu byla věnována jednání se starosty obcí.

Plánů je hodně, peněz ovšem málo

Velkým problémem všech je nedostatek peněz. Jak řekl jeden ze starostů – plánů je hodně, ale peněz málo. Nejčastěji se potýkají s nedostatkem prostředků na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků, ale také na přípravu, vybudování a provoz kanalizací, vodovodů, čistíren odpadních vod apod. „Pardubický kraj o těchto nesnázích ví, a tak se snaží obcím pomáhat alespoň formou dotací na projektovou dokumentaci,“ řekl hejtman Toman. Se starosty také hovořil o dopravě, o aktuální situaci v přípravě a výstavbě rychlostní komunikace R35, kterou region nutně potřebuje, a také o přivaděčích, které by Orlickoústecko na „pětatřicítku“ napojily. „Starostové jsou v této oblasti velmi aktivní. Uvědomují si důležitost těchto tras a nikdo z nich nechce opakovat dohadování o konečné trase. Proto se zodpovědně zapojili do diskuzí o trase, sami navrhují řešení. Věřím, že toto vše povede ke zdárnému cíli a nejpozději v závěru roku 2009, kdy bude schvalována aktualizace územního plánu kraje, budeme moci do plánu zanést konečné trasy přivaděčů,“ dodal hejtman.

Z nemocnice měl celkem dobrý dojem

Hejtman Toman také navštívil Orlickoústeckou nemocnici, která uspěla s projektem Centra pro včasnou diagnózu a léčbu kardiologických potíží v Regionálním operačním programu. Nemocnice také dokončuje propojení pavilonu neurologie a interny a plánuje rekonstrukci interního oddělení. „Z nemocnice jsem měl docela dobrý dojem. Přestože i tady jsou určité problémy s nedostatkem personálu a nedostatkem peněz, pan ředitel je zvládá v rámci svých možností velmi dobře. Zajímal jsem se také o výběr poplatků a byl jsem ujištěn, že všechny vybrané peníze se vracejí do financování nemocnice,“ komentoval návštěvu Toman.

Chvála aktivitám ústecké firmy

Nový předseda představenstva a generální ředitel společnosti Rieter CZ Jan Lustyk pardubického hejtmana informoval mj. o propojení průmyslu a školství. „Velmi se mi líbí aktivita společnosti, která spolupracuje především s vysokými školami a v menší míře i se středním školstvím, a nabízí studentům brigády, přednášky, exkurze a dokonce uvažují i o stipendiích. Je to přesně ta podpora technického vzdělávání, jak si ji představuji,“ řekl Toman, který později zavítal i do firmy Moldex/Metric, která se zabývá výrobou ochranných pomůcek, respirátorů, ale také galanterního zboží.