Dějinami českého politického života první republiky provedl hejtmana manžel Klofáčovy pravnučky Václav Uher. Seznámil prvního muže kraje s historií hájovny, v níž  soukromé minimuzeum zřídili. Hovořil rovněž o stavu památky  vyžadující opravu střechy.
„Majitelky hájovny, vnučka a pravnučka senátora, se rozhodly, že vyřeší dlouhodobé problémy se zatékáním vody a tajícího sněhu do krovu, zdí a jedné místnosti pamětní síně V. J. Klofáče,“ odpovídá průvodce hejtmanovi na dotaz, jak se snaží řešit stavební potíže.  „Jenom opravy střechy a krovu předběžně odhadují na 400 tisíc korun. Uvítali bychom  proto pomoc kraje,“ obrací se Václav Uher s prosbou na hejtmana. Připomněl, že díky krajským prostředkům opravili v minulých letech kamenné sklepy, které jsou pozůstatkem vodní tvrze, a postavili přes vodní příkop dřevěnou repliku lávky. „Je zřejmé, že střecha vyžaduje neodkladnou opravu, aby nevznikly dalekosáhlé škody, což by byla opravdu velká škoda,“ řekl hejtman.
Minimuzeum senátora a prvního ministra obrany Československé republiky vzniklo z iniciativy pražského klubu dr. Milady Horákové a Východočeského muzea v Hradci Králové. Za pozornost určitě stojí dvě návštěvní knihy zachycujících řadu známých osobností politického a veřejného života, které do Dobříkova zavítaly. Návštěvu prvního československého prezidenta . Masaryka připomíná pomník.  
Významného československého politika a novináře připomíná vedle Památníku V. J. Klofáče také dřevěný kostelík Všech svatých. Jeho záchranu lze připsat právě Václavu Klofáčovi, který inicioval jeho přesun ze Zakarpatské Ukrajiny.   (tz)