Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

V úterý 2. dubna se v Pardubicích uskutečnilo krajské setkání představitelů Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR). Starostové měst a obcí se zabývali například obecní spoluprací, energetickými úsporami či novinkami v oblasti legislativy. Setkání se za krajskou samosprávu zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který starosty seznámil s aktuálním stavem jednání o změně rozpočtového určení daní pro kraje.

„Většinová shoda krajů je základem pro další jednání na úrovni vlády a parlamentu. Najít řešení, se kterým budou spokojeni všichni, je vždy složité, ale splnili jsme podmínku, kterou dalo Asociaci krajů ČR Ministerstvo financí, protože pro návrh bylo 11 ze 14 krajů. V případě našeho kraje se může jednat až o 2,5 miliardy korun oproti stávajícímu stavu, což jen dokresluje, jak znevýhodnění oproti jiným krajům jsme. Tyto prostředky bychom využili nejen na opravy silnic či do zdravotnictví, ale také na projekty, na které není možné čerpat evropské dotace či na posílení vlastních dotačních titulů kraje, což by samozřejmě bylo pozitivem i pro města a obce v rolích žadatelů," uvedl hejtman Martin Netolický.

Informace o návrhu novely s novým vzorcem přerozdělení daní vypracovaném kraji si můžete přečíst zde:

Sídlo Pardubického kraje. Pardubické hejtmanství, ilustrační foto
Dvě miliardy pro náš kraj ročně navíc. Hejtmani se dohodli na přerozdělení daní

Podle něho stávající rozdělení daní nereflektuje aktuální počty obyvatel jednotlivých regionů, jelikož přepočet je řešen podle 20 let starého klíče.

Například sousední kraj Vysočina, ačkoliv je stejně velký, dostává od státu na daních mnohem více než Pardubický. A to je podle kraje důvodem, proč na Vysočině například řidiči jezdí po opravených silnicích. Na to už totiž v Pardubickém kraji peníze nezbývají.

Hejtman také vyjádřil znepokojení nad dopady konsolidačního balíčku na rozpočty obcí. „Například objem příspěvků na výkon státní správy, tedy služby, kterou si u obcí objednává stát, se oproti loňskému roku krátí o dvě procenta. Konsolidační balíček upravil také rozpočtové určení daně z hazardu, což negativně ovlivní daňový příjem obce," sdělil hejtman, který také poděkoval Svazu měst a obcí za spolupráci nejen s Pardubickým krajem, ale také s Asociací krajů ČR.