"Vzhledem k rezignaci na post člena Rady města Česká Třebová, kterou z rodinných důvodů podala s platností ke dni 10. září zastupitelka Tereza Hýblová, proběhla na pondělním jednání městského zastupitelstva volba nového radního. Jediným navrženým kandidátem, který byl následně také zastupitelstvem zvolen, byl hejtman Pardubického kraje a zastupitel města Martin Netolický," uvedla radnice v tiskové zprávě.

„Čas neúprosně kvapí. Postupně přichází nejrůznější nové výzvy na možné vnější financování řady pro nás klíčových projektů. Mezi takové projekty bezesporu patří objekt domova pro seniory, protože každý, kdo navštívil starou část, potvrdí, že investice do tohoto zařízení je nevyhnutelná a nezbytně nutná. Pro financování takto důležité stavby se nabízí evropské prostředky, které jsou však časově omezené. Je tedy potřeba velmi rychle konat a projekt připravovat, protože jinak by zůstalo financování pouze na městském rozpočtu. Právě domov pro seniory a další klíčové stavby patří mezi moje osobní priority a úkoly, se kterými chci městu, ve kterém žiji celý život, pomoci, jelikož s evropskými fondy mám dlouholeté zkušenosti, a to nejen z pozice hejtmana kraje. Zároveň jsem se zavázal, že odměnu, která náleží členovi městské rady, každý rok formou daru poskytnu na projekt, který se v rámci participativního rozpočtu města umístí pod čarou a nebude z vyčleněných prostředků podpořen. Takto budu postupovat každoročně až do konce mandátu radního,“ uvedl v souvislosti se svým zvolením do městské rady Martin Netolický.