Tvrzení, že referenda se zúčastnilo jen 34,4% voličů a je tak neplatné, lze považovat spíš za konstatování holého faktu, nikoli za vyjádření nějakého věcného postoje. Referendum je sice ze zákona kvalifikováno jako neplatné, ale toto je, dle našeho názoru, v realitě našeho města pouze formální hledisko. Z hlediska věcného se referenda účastnilo 75% občanů, kteří přišli ke komunálním volbám. Velká většina voličů tak zastupitelům města sdělila, že je otázka heren a automatů pro ně důležitá. Chce-li být město vůči svým občanům solidním partnerem, pak na takto silné sdělení z jejich strany musí adekvátně reagovat. Problematika hazardu přece nepřestala být méně aktuální jen proto, že se referenda zúčastnilo o 67 voličů méně, než ukládá zákon.V tomto případě je město navíc zodpovědné i za společenské vnímání a status samotného místního referenda. Referendum o zákazu heren a automatů totiž vyhlásilo samo město (nebylo vyhlášeno na základě něčí petice). Lze snad předpokládat, že město referendum pořádalo s určitým cílem řešit problematiku hazardu, nikoli jen kvůli nějakému průzkumu veřejného mínění, protože ten by šlo samozřejmě provést daleko efektivněji a levněji. Město by tedy nyní mělo jasně sdělit, co pro něj výsledky referenda znamenají a co konkrétně hodlá s problematikou hazardu dělat.
Jako členové iniciativy Hazardu STOP proto vyzýváme vedení města a nově zvolené zastupitele, aby jasně a veřejně formulovali svůj postoj k výsledku místního referenda.
Děkujeme všem zastupitelům, kteří podpořili konání referenda a také všem, kteří se na jeho uspořádání podíleli. Je dobře, že jsme si v Ústí tento výsostně demokratický nástroj vyzkoušeli. Účast v Ústí byla zdaleka největší ze všech měst, kde se referendum o hazardu konalo, a to, jak jsme k němu v našem městě došli a hlasovali, byl svátek demokracie. Za Spousti – Spolek pro organické Ústí
Petr Kulhavý, předseda sdružení