Prostřednictvím krajského operační střediska HZS v Pardubicích byl starostou města vyhlášen cvičný požární poplach v lokalitě ústeckého letiště. Účelem poplachu bylo prověření součinnosti jednotek dobrovolných hasičů právě s operačním střediskem a zjištění jejich akceschopnosti. První ze čtyř ústeckých jednotek dorazila na místo jednotka hasičů z Černovíra, a to již jedenáct minut po vyhlášení poplachu.