„Zatímco všechny okolní vesnice se připomínají dříve, tak Říčky až v roce 1475. Ačkoli jsou kousek od Ústí, nikdy s ním ve středověku neměly nic společného, protože farou patřily do Brandýsa a panstvím do Litic a do Doudleb,“ zaznělo mj. při páteční hojně navštívené přednášce historika Františka Musila o místních dějinách. Ještě před ní si účastníci pietního aktu připomněli oběti války u Dolečkovy hájovny na Luhu.

V sobotu dopoledne byl vysvěcen hasičský prapor a při slavnostní valné hromadě hasičů byli odměněni zasloužilí členové sboru. V historickém ohlédnutí kronikáře byl připomenut podíl hasičů na kulturním a společenském životě vesnice. Starosta Josef Novák předal hasičům nové přilby a mundúry. Odpoledne hasiči uspořádali první ročník soutěže o pohár starosty v netradičním požárním útoku. Mezi sedmi týmy zvítězili muži z Velké Skrovnice. Program vyvrcholil večerní taneční zábavou.

Rodáci přes den navštívíli hezkou školičku, kapli a zhlédli výstavu fotografií a obrazů. „Dnešní Říčky skoro nepoznávám, všechny chalupy jsou předělané, je to paráda,“ uvedl 85letý Antonín Mudruněk, nejstarší účastník srazu rodáků.