Vedle zásahového vozidla Tatra 138 to znamená významné obohacení jejich vozového parku. „Po změně silničního zákona před několika lety jsme nemohli vozit lidi na korbě ´vétřiesky´, která byla naším hasičským vozidlem. Nebyla možná účast na hasičských soutěžích nebo dětských akcích anebo se muselo jezdit osobními auty. Proto zastupitelstvo dva roky šetřilo a zakoupili jsme starší mikrobus, který jsme nechali upravit pro hasičské potřeby – jeho přebarvením a díky Pardubickému kraji a sponzorovi instalací vysílaček a majáku. Vozidlo bude sloužit k přepravě hasičů k zásahům i soutěžím,“ uvedl starosta Zdeněk Brůna. Pořízení i vybavení auta stálo obec přibližně tři sta tisíc korun. „Jsem rád, že se opět zapojíme do hasičských soutěží, v poslední době jsme v tomhle směru pokulhávali,“ dodal starosta.