Sobotní odpoledne patřilo v obci dobrovolným hasičům. Sto let existence oslavil místní sbor vysvěcením praporu, průvodem a položením věnců u památníku padlých v první světové válce i soutěží o pohár starosty sboru v požárním útoku. Ta se konala na obecním hřišti.
Za bučinské ženy se jí zúčastnila i Jana Grambelová. U sboru je rok a půl a hasičský sport ji baví. „Doporučila bych ho všem, kteří se nudí. Na odreagování je to super,“ smála se hasička při přípravách na start. V soutěži nakonec zvítězil jak v kategorii žen, tak v kategorii mužů Sbor dobrovolných hasičů Leština.

Předvedli techniku


Na akci nechybělo ani předvedení starých a nových hasičských zásahových vozů a stříkaček, ukázky z činnosti dětí a slavnostní projev starosty sboru Miroslava Krčila.

V rámci oslav udělil starosta sboru i třináct vyznamenání. Nejvýznamnější z nich, vyznamenání za mimořádné zásluhy, předal Ladislavu Popelkovi.
Jako host zavítal v sobotu do Bučiny i radní Pardubického kraje Petr Šilar. „Mám tady hodně kamarádů, rád jsem přijel. Sto let je sto let, je dobře, že to oslavili,“ vyjádřil se k celé akci, která se mu líbila.

Z historie sboru


Na počátku stoleté existence bučinského sboru stál podle pamětní knihy sboru velký požár, při kterém v obci shořelo devatenáct stavení včetně katolického kostela z šestnáctého století. Shořela navíc i úroda, protože k tragédii došlo po žních. Obec se v té době potýkala s nedostatkem prostředků, nakonec ale po více než třiceti letech od požáru svolal výbor pod vedením starosty Václava Limberského ustavující valnou hromadu dobrovolného hasičského sboru. Okolo třiceti členů tak mohlo zahájit svou činnost, která trvá až do dneška a kterou narušila pouze období dvou světových válek.
Dnešní členskou základnu bučinského sboru tvoří devět žen a jedenatřicet mužů. Do sboru patří i čtrnáct mladých hasičů, kteří se účastní celoroční hry Plamen.

LADA KLIMOVOVÁ