K hasičům vstoupil ve svých šestnácti letech a aktivně se zapojil do činnosti sboru. V roce 1959 ve svých 22 letech byl zvolen do okresního výboru Svazu požární ochrany v Ústí nad Orlicí a v okresním předsednictvu se stal vedoucím komise mládeže. Tuto komisi vedl téměř 40 let a pod jeho vedením se okres Ústí nad Orlicí v činnosti mládeže řadil k nejlepším v republice.

V roce 1998 byl zvolen starostou okresního sdružení a v této funkci velmi aktivně pracoval až do roku 2010. Od roku 2010 byl čestným starostou OSH v Ústí nad Orlicí.

Zkušenosti Emila Duška v práci s mládeží byly využity i v rámci celé republiky. Více jak 30 let byl členem komise mládeže ústředního a později federálního výboru Svazu požární ochrany. Byl spolutvůrcem celostátní hry Plamen i řady dalších předpisů pro činnost mládeže a dorostu. Podílel se i na rozvíjení mezinárodních vztahů mládeže s Německem, Francií, Švýcarskem a Holandskem. Jeho zásluhy byly oceněny i udělením německých a francouzských hasičských vyznamenání.

Byl nositelem II. stupně za rozvoj mezinárodní spolupráce, kterou rozvíjel po celou dobu své činnosti. Byl oceněn řadou vyznamenání nejen okresem, krajem, ale i republikou. Za svoji obětavou práci pro dobrovolné hasiče byl oceněn také titulem Zasloužilý hasič.

Byl u zrodu přátelství města Ústí nad Orlicí a německého města Amberg. Dále se podílel na vytvoření přátelství obce Horní Čermná a německé obce Edertal. „Za svůj život vychoval nespočet mladých hasičů, kteří si jeho odkaz přenesli i do své dospělosti a dále ho rozvíjejí,“ zaznělo ve smutečním projevu.   (ef, zr)