Také letos uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Lichkově „Den prevence“ pro děti z místní základní a mateřské školy. Tentokrát se ale hasiči rozhodli upustit od tradičního programu, tedy od evakuace školy a školky, převozu dětí na „bojiště“ a následného programu se zaměřením na prevenci, a připravili pro děti i pedagogy v závěru minulého týdne výlet na centrální požární stanici v Ústí.

Viděli techniku i ukázky činnosti

Odjezd autobusu byl naplánován po svačině dětí ve školce, po dojezdu do Ústí nad Orlicí pak byla vzhledem k teplému počasí dětem rozdána pitíčka na uhašení žízně. Poté se jich již ujali hasiči ze směny „A“, kteří byli ten den ve službě, rozdělili si děti do dvou skupin a odvedli je k technice vyvezené z garáží. První skupina, kterou tvořili školáci, šla nejdříve k prvním výjezdovým vozidlům, cisternovým automobilovým stříkačkám Tatra 815 a Mercedes. Hasiči dětem vysvětlili, k čemu auta slouží a k jakým zásahům vyjíždějí. Pak jim představili jednotlivé součásti výbavy, mj. čerpadlo, elektrocentrálu, motorovou a rozbrušovací pilu nebo hydraulické vyprošťovací zařízení s praktickou ukázkou stříhání železných trubek.

Druhá skupina složená z předškoláků mezitím obdivovala výškovou a vyprošťovací techniku, například vyprošťovací automobil nebo 27 metrů vysokou požární plošinu. Největším lákadlem ale byl automobilový žebřík Camiva, který postupně vyvezl všechny zájemce do třicetimetrové výšky. Poté, co se obě skupiny vystřídaly na stanovištích, odměnily hasiče potleskem. Čekala je ovšem ještě jedna návštěva, a to u zdravotnické záchranné služby, která sdílí s hasiči stejný areál. Zde zdravotníci a záchranáři ukázali dětem vybavení sanitek a seznámili je s některými zařízeními určenými k poskytování první pomoci. Po poděkování zdravotníkům za výklad se děti vypravily zpět do Lichkova, kde už je čekal oběd. „Profesionálním hasičům i zdravotníkům záchranné služby chceme moc poděkovat za to, že nám umožnili návštěvu jejich zařízení, věnovali nám svůj čas a předvedli dětem techniku,“ vzkázal prostřednictvím Deníku Daniel Macák z SDH Lichkov.