„V římse pod oknem včely sídlí už delší dobu, nikdy jich ale nebylo tolik jako letos. Když jsem uviděla tu spoustu včel létajících kolem škvíry, kde se usídlily, rozhodla jsem se zavolat na číslo 150, jestli by bylo možné s tím něco udělat. Protože římsa je ve výšce přes 15 metrů, nikdo jiný než hasiči s výsuvnou plošinou se tam nedostane,“ popsala kastelánka.

Hasiči si nakonec přivolali kolegy s plošinou, ze které pak aplikovali do škvíry s včelami likvidační prostředek.

„Protože plošina se dá vysunout do výšky 30 metrů, poprosila jsem, jestli by bylo možné zkontrolovat také podobnou prasklinu v římse až pod střechou, ale naštěstí už je to na včely moc vysoko a nesídlí tam. To jsem si mohla zkontrolovat osobně, protože mi umožnili se na plošině podívat i na střechu, kam jinak ze země není dobře vidět, kde jsme zjistili že je větrem stržená jedna taška z okraje,“ uvedla Krasava Šerkopová, pro niž byl pohled na Zámeček, kde 12 let provází, z výšky 30 metrů zajímavý.

„Chtěla bych i touto cestou poděkovat za zásah, který byl pro bezpečnost návštěvníků i kolem hrajících si dětí potřebný, i za tento nečekaný, ale krásný zážitek při pohledu z ještě větší výšky než z oken ve třetím patře,“ vzkázala kastelánka.