Při červnovém slavnostním předání u hasičské zbrojnice vozu požehnal děkan Vladislav Brokeš.

Dopravní auto s přívěsem dobrovolných hasičů z Libchav.