Rozhodnutí udělit medaili právě „nejtvrdšímu" hasiči, který se ke své domovině hrdě hlásí, okomentoval hejtman slovy: „Lukáš Novák je podle mého názoru jeden ze vzorů, kterých bychom si měli vážit, a to nejen kvůli jeho hasičskému povolání, ale také pro jeho příkladnou reprezentaci České republiky a Pardubického kraje ve světě."
Vzhledem k tomu, že je Lukáš Novák také dárcem krve a dárcem kostní dřeně, spojili jeho ocenění právě s touto událostí.