Deváťáci si připravili program s názvem „Osvoboď si svého učitele". Každý učitel byl uvězněn v „Haunted House", „zraněn", spoután řetězy a zamknut šesti zámky. Vysvobodit ho nebylo vůbec jednoduché. Klíče ke každému zámku získala třída vždy po splnění disciplíny, která je zároveň dostala blíže ke strašidelnému zámku. „U čarodějnic" jedly děti jablko bez pomocí rukou, přes bažiny a močály musely prokázat svoji obratnost, „U duchů" si vyzkoušely tradiční „Bobbing for Apples" (lovení jablka pusou z kádě s vodou), „U dýní" skládaly obrázky bez předlohy, krmily klauna a „U pavouků" skládaly deváťáky vlastnoručně vyrobené pavouky.

Postupně tak učitele osvobozovaly a všem třídám se tato nebezpečná mise nakonec povedla. Poté už je čekal jen Halloweenský fotokoutek s rekvizitami díky němuž budou mít nevšední památku a na cestu zpátky do třídy dostaly ještě Halloweenskou svačinku (Ducha na dýni).

Příprava i celé pondělní dopoledne bylo pro žáky nejvyššího ročníku dost náročná, přesto si ho určitě užili a někdy ustrašené, jindy rozesmáté a veselé tváře jejich mladších spolužáků jsou prostě nezapomenutelné. Stejně tak snad pro každého, kdo se tohoto dne zúčastnil.

Kateřina Čiháková, Masarykova ZŠ Klášterec nad Orlicí