Výjimečně přístupné bude v době festivalu Brandýské mámení v sobotu 8. září, natrvalo pak po slavnostním otevření o rok později, kdy dosáhne požadované výšky a hustoty. Ti, kteří si v prodejně „U zvonku“ na brandýském náměstí symbolicky svůj habřík v bludišti zakoupí, budou mít svůj první vstup do labyrintu zdarma. Projekt spolku „Brandýs ve světě“ byl při svém vzniku inspirován vznikem proslulého Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce právě v těchto místech.