Kvalitní vybavení

Bývalá „hudebna“ se během prázdnin proměnila ve více〜účelovou učebnu, která nabízí školákům nejmodernější vybavení a kantorům možnost skloubit „klasické“ učební postupy s moderním přístupem. Učitelka gymnázia Hana Žišková, která se na rekonstrukci třídy výraznou měrou podílela a nyní se stará o její bezproblémový provoz, objasnila hlavní důvody realizace projektu: „Gymnázium mělo podle normy už delší dobu nedostatek počítačů v poměru k počtu žáků, proto se dostalo mezi školy, které mezi prvními mohly požádat o potřebné dotace. V první počítačové učebně bylo navíc možné vést vyučování pouze jedné poloviny třídy, zatímco nové prostory umožňují výuku většího počtu žáků.“

S přípravou projektu začal kolektiv pod vedením Miroslava Janyše zhruba před rokem a celou třídu pojal tak, aby umožnila co nejširší využití při výuce nejrůznějších předmětů. Mezi výbavou nechybí šestnáct moderních počítačů s LCD monitory, kvalitní ozvučení, data projektor a do budoucna se chystá další zajímavá novinka. Tou by měla být interaktivní tabule, která by měla ještě více usnadnit a zpřehlednit výuku. Nákladné vybavení včetně nového nábytku si vyžádalo nemalé finanční prostředky, ředitel školy Miloslav Chvátil ale vynaložených prostředků nelituje. „Na celkové částce se třemi sty tisíci korunami podílel Pardubický kraj, který uhradil počítačové vybavení, zhruba stejnou sumu jsme uvolnili z vlastních zdrojů. Město jako majitel budovy zaplatilo sto padesát tisíc. Náklady včetně stavebních úprav se tak vyšplhaly skoro na tři čtvrtě milionu.“

Už dnes se využívá třída nejen k výuce informatiky a výpočetní techniky, moderní technologie si záhy oblíbili učitelé cizích jazyků, biologie či zeměpisu, podle Hany Žiškové se k nim brzy připojí i další kantoři. „Jsem přesvědčena, že si všichni brzy na nové vybavení zvyknou a začnou je využívat. Z jiných škol mám zkušenost, že zatímco na začátku zely podobné učebny prázdnotou, po půl roce se o ně vyučující přetahovali. Navíc je tu možnost tvorby společných projektů, které si kantoři vyměňují a šetří tak jeden druhému čas.“