Za přítomnosti rodičů, učitelů i vedení města byli uvedeni do studentského stavu chlapci a dívky osmiletého i čtyřletého studia. Imatrikulaci zorganizovalo gymnázium ve spolupráci se Spolkem Gymnázia Česká Třebová, s Kulturním centrem a vedením města Česká Třebová.
Slavnostní akt zahájili svými projevy starosta města Jaroslav Zedník, předseda školské rady Karel Honl a ředitel školy Josef Menšík. Poté studenti svými podpisy do imatrikulační knihy stvrdili své přijetí mezi gymnazisty a převzali z rukou třídních profesorek Zdeňky Kmentové a Dany Zahálkové pamětní listy. Předány jim byly také malé dárky. Příjemným zpestřením slavnostního odpoledne bylo vystoupení pěveckého sboru gymnázia. Dana Řehořová