Avšak vysokoškolští studenti z těchto zemí se rozhodli nás těchto stereotypů zbavit a zavítali do České republiky v rámci projektu Edison, jehož garantem je mezinárodní studentská organizace AIESEC.
Týden od 23. 2. do 1. 3. strávilo šest stážistů v budově Gymnázia v Ústí nad Orlicí, kde se během školního vyučování uskutečnilo celkem 55 dvouhodinových besed. Při nich stážisté každé třídě přibližovali kulturní, sociální, ekonomickou a také politickou situaci své země a vedli se studenty diskuze na nejrůznější témata.

Projekt Edison: zahraniční studenti besedovali s ústeckými gymnazisty.
Přednášející pojali prezentace v kamarádském duchu, značnou část věnovali hlavně seznamování se studenty. Zajímalo je, co koho baví a co má rád. Kromě základních informací jako jak vypadá vlajka nebo co je jejich typickým jídlem, představili i svůj jazyk. Studenti si tedy zkusili napsat své jméno v arabštině, pokusili se napodobit čínské znaky a naučili se představit se ve španělštině. Někteří prezentující pak závěr přednášek věnovali nejrůznějším tradičním hrám, jiní dali studentům prostor na dotazy. Dokonce i jindy vcelku ostýchaví jedinci se nebáli projevit a položili stážistům otázky, které je zajímaly. Díky tomu se řešila spousta témat, o nichž třeba nebyla řeč ani v samotných prezentacích. Od těch úsměvných, jako zda má sympatický Mexičan Ricardo nějakou dívku, se dostali až k závažnějším, jako je válka na Ukrajině nebo islámské náboženství a víra.

Projekt Edison: zahraniční studenti besedovali s ústeckými gymnazisty.
Cílem projektu bylo hlavně seznámit studenty s odlišnými kulturami, zvyky a tradicemi a zbavit je tak předsudků a stereotypů, které v naší společnosti již hluboce zakořenily. Češi mají tendenci všechny házet do jednoho pytle a dělat ukvapené závěry o věcech, o nichž třeba ani ve skutečnosti nic neví. Program Edison si klade za cíl tuto prohlubující se mezikulturní bariéru prolomit a nenásilnou formou studenty navést ke komunikaci a získávání informací. Samotní gymnazisté i jejich profesoři k projektu přistoupili s velkým nadšením. Nejenže se seznámili s novými lidmi, ale také si procvičili jazykové dovednosti, protože všechny besedy probíhaly v angličtině.
Tento týden přinesl Gymnáziu v Ústí nad Orlicí mnohé. Nešlo jen o vědomosti, nové názory a odpovědi na dlouho nevyslovené otázky. Nebyli jsme totiž jediní, kteří se něco naučili. Stejně, jako stážisté obohatili novými informacemi nás, tak jsme my obohatili je. Pobytem v hostitelských rodinách zjistili více o české kultuře a o běžném životě typických Čechů.
Byli jsme svědky vzniku nových přátelství, která snad přetrvají i po odjezdu těchto zahraničních návštěvníků. Jak studenti a profesoři gymnázia, tak i samotní stážisté budou na tento společně strávený týden ještě dlouho s úsměvem vzpomínat a doufat, že se jim znovu naskytne příležitost zapojit se do podobných projektů, jako byl právě Edison. Kristýna Klazarová, 6.B,  Gymnázium Ústí n. O.