V kvízu Plus pro náročnější řešitele byl na krajském finále nejúspěšnější Matěj Bednář z ústeckého gymnázia a třetí byl Nikola Kollert ze stejné školy. Jak stálo na webu policie, v rámci odměny celá třída gymnazistů navštívila ústeckoorlický územní odbor policie.

"Nejprve se studenti podívali do místnosti nepřetržitého provozu, kde jsou přijímána oznámení od občanů. Poté si prohlédli speciální výslechovou místnost určenou pro dětské nebo zvlášť zranitelné oběti trestných činů. Následovala prohlídka cel, výslechových místností obvodního oddělení a tiskové mluvčí, doplněné výkladem, k čemu jednotlivé místnosti slouží. Velmi poutavá byla ukázka výstroje a výzbroje policistů z oddělení hlídkové služby, stejně jako ukázka psovodů a kriminalistického technika," uvedla mluvčí policie Lenka Vilímková.

V Pardubickém kraji bylo zaregistrováno do projektu 626 žáků a z toho bylo 306 úspěšných řešitelů soutěžního kvízu z 22 převážně středních škol. Nejvíce žáků vyzkoušelo soutěžní kvíz z těchto škol: Gymnázium Ústí nad Orlicí, Gymnázium a Jazyková škola Svitavy, Vojenská SŠ a VOŠ Moravská Třebová, Gymnázium Pardubice, Mozartova, Základní škola Chrast.

Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. V rámci svých aktivit také úzce spolupracuje s Policií ČR. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Zapojení našeho kraje do projektu umožňuje především žákům škol a pedagogům získat kvalitní vzdělávání v oblasti zvládání nástrah a hrozeb při práci s počítačem, tabletem i mobilním telefonem.

Prostřednictvím e-learningových lekcí, kvízů a soutěží pro žáky všech věkových kategorií projekt nenásilnou formou připraví žáky na správné reakce na nebezpečné situace. Lekce lze dobře využít v hodinách práce s počítači i v tématech primární prevence v ostatních předmětech. Obsah lekcí je velmi dobře zpracován formou interaktivních metod a doplněn videozáznamy. V devíti připravených e-learningových kurzech jsou zpracována aktuální témata typu sociální sítě, kyberšikana, sexting, stalking atd.

V novém centru lidé najdou pomoc v krizi.
V novém centru lidé najdou pomoc v krizi