Zvolení zástupci převzali diplom a drobné ceny na chrudimské Bambiriádě, na největší přehlídce sdružení dětí a mládeže v České republice. Soutěž byla určena žákům základních i středních škol. Nechyběly ani redakce, které fungují při domech dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis. V odborné porotě letos zasedali: vicehejtman pardubického kraje Roman Línek, Josef Kopecký, který je v současné době redaktorem Českého rozhlasu Pardubice a týdeníku Sedmička, a rovněž Tomáš Dvořák, šéfredaktor Pardubického deníku.
Posuzována byla nejen úroveň, originalita a tematická pestrost, ale také aktuálnost ve vztahu k místu, kde časopis vychází, prostor na názory studentů i pedagogů a v neposlední řadě také celková grafika časopisu.
„Gymplák“ nejenže splnil všechna kritéria, ale jak již bylo zmíněno, vysloužil si skvělé první místo. Zároveň automaticky postoupil do celorepublikového kola, které proběhne v prosinci tohoto roku.

Veronika Suchomelová