Jejich cílem bylo strávit společně s klienty domova dvě dopoledne a natočit některé scény, jež se vztahují ke známé pověsti o loupeživém rytíři Janu Smanickém ze Žampachu. Přes padesát studentů gymnázia pod pedagogickým vedením si na středeční dopoledne (22. června) připravilo sportovní soutěže nazvané rytířské klání. Radana Kholová, speciální pedagožka domova ke spolupráci s gymnáziem uvedla: „Kromě soutěží jsme připravovali společně kostýmy na páteční natáčení. Barvili jsme brnění a malovali vlajky.“

Spolupráci si studenti chválí
V pátek už bylo vše připraveno k natáčení, které trvalo více než tři hodiny. Probíhalo u místního hřiště a v prostorách Arboreta. Kromě obyvatel domova se ho zúčastnili koně, kteří k rytířské době patří. Studenti gymnázia si spolupráci chválili: „Nápad udělat společnou akci vznikl, protože jsme byli na Žampachu na exkurzi a moc se nám tam líbilo. Dlouho jsme přemýšleli, jakou aktivitu bychom mohli společně s klienty dělat, a divadlo nám přišlo ideální.“ Hana Tarašková, pedagožka z gymnázia, k tomu dodala: „I studentům se akce moc líbila, připravovali se na ni s nadšením. Měli možnost se posunout někam jinam ve svém myšlení a dostat se do sfér, kam ze školních lavic nenahlédnou, pošoupnout si svůj žebříček hodnot.“
Podle vyjádření ředitele domova Luďka Grätze obě strany doufají, že spolupráce bude pokračovat a již nyní se těší na další společně strávené chvíle. (gr)