Během setkání byly vyhodnoceny dotazníky, které u mladých lidí zjišťovaly jejich pocity evropské identity, zahraniční studenti a profesoři se zapojili do vyučovacích hodin, poznávali Letohrad a okolí. Hosty také přijal na radnici starosta města Petr Fiala. Podle jeho slov šlo o velmi příjemné setkání. „Na tvářích zúčastněných bylo vidět překvapení z přijetí v obřadní síni,“ podotkl starosta. „Studenti a pedagogové na můj dotaz, co se jim u nás líbí či nelíbí, odvětili, že jsou mile překvapeni, že se potkávají s příjemnými lidmi a celkový dojem z našeho města, ale i České republiky mají velmi dobrý. Osobně jsem velmi rád, že takový program existuje a mladí se tak mohou vzájemně poznávat a často odbourávat mýty o jiných národech.“

Letohradskému soukromému gymnáziu se podařilo získat z programu Comenius, který podporuje partnerství škol, grant. Na dvouletém projektu s tématem Europanizace aneb Zpátky do Evropy spolupracuje se středními školami v dalších devíti evropských zemích, mimo jiné na Kypru, v Irsku, Španělsku nebo Finsku. Projekt bude pokračovat výměnami studentů, do Letohradu mají přijet Španělé a letohradští studenti zase odjet do Španělska. Jeden ze studentů kvinty či sexty by se měl letos v září vypravit na několikaměsíční studijní pobyt do Finska.

(daf)