„Přijímačky jsme nedělali a bohužel přicházíme o další ročník. Je to způsobeno transformací osmiletého gymnázia z rozhodnutí zřizovatele, kterým je Pardubický kraj,“ uvedl Ladislav Krsek, ředitel gymnázia.

Ti, kteří o studium na gymnáziu měli zájem, nastoupili už do osmiletého studijního cyklu a v základních školách v okolí potřebné množství dětí chybí. V příštím školním roce už bude škola postrádat primu i sekundu. „Máme povolené čtyřleté gymnázium a možnost paralelních tříd, ale nejsou do nich žáci. Do budoucna doufám, že se podaří najít možnosti, aby bylo možné sestavit paralelní třídy. Šance spočívá v přijetí dětí ze širšího regionu, ale musela by být i možnost ubytování, což je problém. Projekt podpory středoškolského studia pro sociokulturně znevýhodněné žáky a studenty kvůli ubytování nedopadl dobře,“ řekl ředitel.

Bylo by škoda, kdyby trvající úbytek žáků ohrozil existenci gymnázia v budoucnu. Úspěšnost přijetí absolventů na vysoké školy je velká, studenti se mohou pochlubit i úspěchy v jazykových soutěžích a olympiádách, dosud se také dařilo získávat finance na mimoškolní aktivity.