Gymnázium sídlí v jednom z křídel rekonstruovaného letohradského zámku. V současné době se zde vzdělává v osmi třídách 174 studentů. Budoucí „nováčci“ si prostory školy mohli prohlédnout při nedávném dnu otevřených dveří či zkouškách nanečisto. Co může gymnázium zájemcům o studium nabídnout oproti jiným středním školám, jsme se zeptali jeho ředitelky Jitky Macháčkové:

„Především ´rodinné´ prostředí a velmi osobní přístup k žákům i rodičům. Škola je mimo jiné pilotní školou ministerstva školství v projektu zavádění rámcových vzdělávacích programů, jsme velmi aktivní v preventivních a ekologicky zaměřených programech pro studenty, patříme k iniciátorům zavádění etické výchovy do výuky v českých školách. Spolupracujeme hned s několika univerzitami a například právě do kvality výuky investujeme každoročně nemalé částky v řádu milionů. Jsme také nároční na morálku studentů ve škole i mimo ni, což v dnešní poněkud uvolněné době také není zcela běžné…“

Gymnázium existuje od roku 1993, jak vnímáte v roce 2008 pozici soukromých škol u nás?
„Domnívám se, že ty opravdu kvalitní si své ´místo na slunci´ obhájily. Některé existenční momenty jsou stále náročné, ale jsem přesvědčena, že všeobecně nestátní školy velmi dobře doplňují vzdělávací nabídku v regionech a pomáhají vytvořit zdravou konkurenci. Problém, který se daří jen velmi pomalu odstraňovat, je zakořeněné veřejné mínění – mnohdy a mnohde i cíleně podporované, že nestátní škola je méně kvalitní a maturitní vysvědčení si v ní může koupit každý. Nemám ráda tato ani podobná paušalizující tvrzení, jsou velmi zavádějící a zjednodušující!“

Chápou rodiče, když dnes média takřka denně straší zdražováním a nižší životní úrovní, že je třeba investovat do vzdělání dětí (školné je 14 400 korun za rok, na vyšším stupni 15 tisíc)?
„Vzhledem k tomu, že máme téměř naplněnou kapacitu školy asi chápou. Mnoho z nich nepatří k těm ´movitým´, a přesto jsou ochotni za nabízené podmínky, přístup a zázemí zaplatit. Úspěšným studentům či sourozencům z jedné rodiny nabízíme také celou řadu stipendií, kterých hojně využívají.“
Letos si gymnázium připomíná patnáct let od svého založení. Chystáte nějaké akce k tomuto výročí?
„Akcí je naplánováno hned několik. Pro širokou veřejnost se jedná o různé výstavy, projekty s ukázkami činnosti školy, průřezovou panelovou výstavu mapující historii gymnázia od založení přes rekonstrukci zámeckých prostor až do dnešních dnů. Interně pak v březnu Benefiční koncert . Současně se aktivně zapojujeme do akcí městských oslav ´700 let založení města Letohrad´. O všech plánovaných akcích budeme včas informovat na našich webových stránkách.“

Škola podporuje aktivity studentů. Čím vám v poslední době udělali radost?
„Jako první mne napadá postup Lukáše Skalického do celostátní olympiády ve fyzice v kategorii A. Čerstvé jsou i úspěchy našich zástupců v okresním kole olympiády v anglickém jazyce. Včetně 1. místa Katky Tomkové. Radost mám však z každého jejich – i malého – úspěchu, nebo dobře odvedené práce. Především jsem ale velmi pyšná v okamžicích, kdy se dozvím o jejich nezištném, férovém a prosociálním jednání – prostě když dokáží i ve ztížených podmínkách být sice malými, zato opravdovými LIDMI.“

(daf)