Minulý týden jsme mezi námi přivítali významného hosta. Pozvání na besedu přijal chartista František Stárek přezdívaný Čuňas. Nejdříve jsme společně zhlédli krátký film, který ukazuje, jak komunistická vláda potlačovala svobodu projevu. Dokument zachycuje osudy Pavla Křivky a Pavla Škody, kteří byli uvězněni za složení parodické písně Hej Gusto, je husto! Poté nám začal František Stárek vyprávět zážitky ze svého života v době komunismu. Tehdy byl jeden z hlavních představitelů českého undergroundu a šéfredaktor samizdatového časopisu Vokno několikrát trestně stíhán a odsouzen k odnětí svobody a ochrannému dohledu.
Po celou dobu besedy nám ochotně odpovídal na všechny dotazy, které se týkaly jeho osobních prožitků i způsobu života v totalitním Československu. Odzbrojil nás svou bezprostředností a humorem, který provázel celé naše setkání, a nadhledem, s jakým se dívá na dnešní dobu. Za jeho celoživotní boj za spravedlnost mu patří velký dík.
Za studenty gymnázia MAGDA FRIŠOVÁ