„Potřeba generální rekonstrukce zámecké budovy vyplynula jednak z havarijního stavu některých stavebních konstrukcí zámku jakožto kulturní a historické památky a současně z potřeby nově uspořádat podmínky pro poskytování moderních a kvalitních sociálních služeb na Žampachu,“, uvedl ředitel zařízení Luděk Grätz.

Díky financím Pardubického kraje a dotacím ze státního rozpočtu se podařilo přestavět a vybavit zámeckou budovu na plnohodnotné a moderní zařízení sociálních služeb Pardubického kraje.

V zámku vzniklo celkem pět moderních oddělení pro pobytové služby sociální péče pro osoby se zdravotním postižením, uzpůsobených různým stupňům tohoto postižení. Jedno z oddělení se situováno také do podkroví budovy. Každé oddělení je řešeno jako samostatný funkční celek skládající se z ubytovací části a obytné místnosti s jídelním koutem a kuchyňkou.

„Jedná se většinou o jedno a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím.“ dodává Grätz.

V přízemí zámecké budovy jsou prostory také pro zdravotní péči, včetně fyzioterapie a dále je zde také moderní kuchyně, ze které bude zajišťována distribuce jídla pro jednotlivá oddělení v celém areálu domova. Celková lůžková kapacita zámecké budovy je nyní čtyřicet dva míst.

„Nebylo jednoduché pro naše obyvatele a zejména zaměstnance přečkat uplynulých dvacet čtyři měsíců stavby v provizorním režimu a prostorách,“ dodává ředitel domova, „ale všem nám je odměnou nová zámecká budova.“

Slavnostní otevření formou přestřižení symbolické pásky provedli společně hejtman a dva radní Pardubického kraje. Veřejnosti budou představeny výsledky této velké investiční akce prvně ve dnech otevřených dveří, a to již dnes a také v úterý příštího týdne, vždy v době od 14 do 17 hodin.