Čekala na ně prohlídka budovy prvního i druhého stupně doplněná řadou soutěží, zajímavých fyzikálních a chemických pokusů, zpívání a malování. Součástí soutěží bylo několik stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. Do školy tu chodí aktuálně 480 žáků. Žáci druhého stupně se dočkali modernizace vestibulu školy a šaten a v plánu je také rekonstrukce odborných učeben chemie a počítačů.

Promítání filmu Grygar a beseda
Obrazem: V Malé scéně besedovali o vědě i víře